Toegang

 1. 1)  Toegang tot MTC De Praktijk is uitsluitend voor leden met een geldige Technogym sleutel. De Technogym sleutel wordt na aankoop eigendom van de sporter. Bij verlies of beschadiging dient de sporter een nieuwe Technogym sleutel aan te schaffen tegen het dan geldende tarief.
 2. 2)  Bij binnenkomst in de trainingszaal dient u zich te registreren bij het registratiepunt (Visioself) met uw Technogym sleutel.
 3. 3)  Uit veiligheidsoverwegingen worden kinderen tot 15 jaar niet toegelaten in de trainingszaal van MTC de Praktijk behalve

  wanneer zij worden begeleid door de behandelend therapeut of trainer.

 4. 4)  De Technogym sleutel is persoonsgebonden en derhalve niet overdraagbaar.
 5. 5)  Bij misbruik van de sleutel of het niet naleven van de huisregels, heeft MTC De Praktijk het recht de sleutel in te nemen. Er

  vindt dan geen restitutie plaats van het lidmaatschapsgeld.

 6. 6)  Huisdieren zijn niet toegestaan in MTC De Praktijk.

Algemeen

 1. 7)  Draag gepaste sportkleding en sportschoeisel (die niet buiten gedragen zijn) met zolen die niet afgeven.
 2. 8)  Voor heren is het dragen van een T-shirt of Polo verplicht. Het dragen van hemden alleen zonder mouwen (singlets) is niet

  toegestaan.

 3. 9)  Voor dames is het dragen van een singlet toegestaan. Sporttops met blote buik (bra’s) zijn niet toegestaan alsmede hotpants.

  De korte broek dient ruim over de bilplooi te vallen.

 4. 10)  In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek op de toestellen en matjes verplicht en verzoeken wij u om

  transpiratievocht van de toestellen en vloer te verwijderen d.m.v. reinigingsmiddel en papieren doekjes.

 5. 11)  Gebruik alle materialen met zorg, na gebruik van de materialen dient u deze netjes op te bergen op de daarvoor bestemde

  plaatsen.

 6. 12)  Het meenemen of gebruiken van glazen en/of blikjes in de trainingszaal is niet toegestaan. Wij verzoeken u om gebruik te

  maken van een sportbidon of plastic flesje met bidondop.

 7. 13)  Alleen in de koffiehoek kunnen etenswaren worden genuttigd. Drankwaren zijn alleen toegestaan mits afkomstig van MTC

  De Praktijk, water uitgezonderd. Consumpties en producten dienen vooraf te worden afgerekend bij de receptie.

 8. 14)  Wij verzoeken u om gebruik te maken van de lockers en/of kapstokken. Bij het gebruik van een locker blijft u zelfverantwoordelijk voor uw bezittingen. U dient zelf zorg te dragen voor de sleutel. Verlies van de sleutel dient u te melden

  bij de receptie. Eventuele kosten worden bij de gebruiker in rekening gebracht.

 9. 15)  U kunt zich douchen en omkleden in de kleedkamer. Om de kleedkamer voor uzelf en anderen netjes te houden dient u zich

  nog in het natte gedeelte volledig af te drogen.

 10. 16)  In verband met uw eigen veiligheid is telefoneren tijdens het sporten niet toegestaan. Bent u toch genoodzaakt om te

  telefoneren dan kan dit in de koffiehoek of in de hal.

 11. 17)  Roken is niet toegestaan binnen het gezondheidscentrum.

Reserveringen en lestijden

 1. 18)  Wanneer u wilt deelnemen aan de lessen en/of het begeleidingsmoment, kunt u zich hiervoor inschrijven. U kunt zich, tijdens openingstijden, telefonisch of mondeling aanmelden bij de receptie van MTC De Praktijk of bij een van de begeleiders.
 2. 19)  U kunt een vaste reservering maken waarbij u wekelijks kunt deelnemen aan dezelfde les.
 3. 20)  U kunt ook kiezen voor een losse reservering waarbij u eenmalig gebruikt maakt van een les bijvoorbeeld ter kennismaking,

  om een les in te halen of omdat het u op dat moment gewoon schikt.

 4. 21)  Wanneer u bent verhinderd dient u zich minimaal 4 uur van tevoren af te melden. De receptie kan dan leden bellen die op

  de reservelijst staan.

 5. 22)  MTC De Praktijk kan besluiten een les of begeleidingsmoment te annuleren indien er minder dan 3 deelnemers aangemeld

  zijn. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht.

 6. 23)  Wanneer u vier maal afwezig bent geweest zonder afmelding zullen wij uw vaste reservering ongedaan maken waardoor uw

  plaats in de les vervalt. Wilt u de les toch blijven volgen dan zult u een nieuwe reservering moeten maken bij de receptie.

 7. 24)  Indien er voor aanvang van de les nog plaatsen beschikbaar zijn, kan hiervan gebruik gemaakt worden.
 8. 25)  De openingstijden, het aanbod en de tijden van de lessen en de begeleiding worden door MTC De Praktijk vastgesteld.

  Wijzigingen hierin verplicht MTC De Praktijk niet tot terugbetaling van het lidmaatschapsgeld en is geen reden voor

  tussentijdse opzegging van uw lidmaatschap.

 9. 26)  Tijdens vakantieperiodes is MTC De praktijk vrij om de openings- en lestijden te wijzigen. Tijdens deze periode kunnen er

  lessen uitvallen of wijzigen. Dit geeft geen recht op enige aanpassing van uw lidmaatschap. U bent vrij om gemiste lessen op

  een andere dag of tijd in te halen binnen de mogelijkheden van uw lidmaatschap.

 10. 27)  Het Medisch Training Centrum behoudt zich het recht voor trainingen, en voor andere doeleinden de (fitness)training zaal en

  overige centrumfaciliteiten te reserveren.

Aansprakelijkheid

 1. 28)  MTC De Praktijk kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, ongeval of verlies, schade of diefstal van persoonlijke goederen. Buiten de begeleidingsuren en de lestijden is er geen begeleiding en geen toezicht.
 2. 29)  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, bij twijfel of onduidelijkheden, beslist het management.
 3. 30)  Wijzigingen en foutieve vermeldingen in het reglement voorbehouden. Een actuele versie van de huisregels en voorwaarden

  is verkrijgbaar bij de receptie.

MTC De Praktijk – De Werf 3 – 4861 SC – Chaam – 0161 492 232 – info@mtc-depraktijk.nl – www.mtc-depraktijk.nl